Forside

ÆrøXpressen

 3D billeder af ÆrøXpressen

På kajen inden søsætningen
Flydekranen "Maja" påbegynder løftet
På vej i sit rette element
ÆrøXpressen af Marstal
Ved kajen
Færgen forhales
Agterenden
Bildækket
Styrehuset endnu ikke monteret

Nyt den 5. april 2019

Søsætning i Riga 


KLIK på billedet for større visning


Foto fra underskrivelse af samarbejdsaftalen med Förde Reederie - Flensborg den 7. februar 2019

Nyt 05.februar 2019

Film fra Riga: Byggeriet af Ærøxpressen. Filmen er optaget af Flemming Boye, Marstal. 

NYT 30. januar 2019

General arrangement af ÆrøXpressen.

Vent et øjeblik - så kommer billedet op på siden, eller tryk på opdatings ikonnet i øverste venstre hjørne

 

NYT 17.januar 2019

Vinterbilleder fra værftet i Riga. Byggeriet går planmæssigt frem. Der er stadig en forventning om, at den kommer til Hvide Sande Værft i maj måned.

NYT 02.januar 2019

Det nye år begynder med en frisk opdatering af færgebyggeriet i Riga.

Godt nytår til alle.

Nyt 14.dec, 2018

Sidste nye billeder fra Riga. Overbygningen tager form.

GOD JUL til jer alle.

Nyt 07.dec. 2018

Nye billeder fra færgebyggeri i Riga.

Bundsektionerne er samlet.

Nyt den 1. dec. 2018


2 år som aktieselskab


ÆrøXpressen blev d. 3/12 2016 stiftet som aktieselskab efter en periode som iværksætter selskab.


I de forløbne 2 år har projektet overvundet utallige genvordigheder og udfordringer.


Men vi er nu i nogenlunde smult vande.


Færgen er godt i gang med at blive bygget i Riga og kommer til værftet i Hvide Sande ca. 1.maj 2019, hvorefter værftet skal bruge et halvt års tid på at færdiggøre og udruste den.


Finanserne er på plads, på trods af, at vi endte med et noget anderledes design, end først planlagt.


Vores færge er nu med en meget grøn profil, på grund af hybrid fremdrift, og vi har en klar aftale med Danmarks Grønne Investeringsfond om, at den bliver endnu mere grøn - flere batterier installeres når teknologien og prisen er til det.


Der er aftaler med begge kommuner om færgelejer, og vi er meget langt med en management aftale.


I løbet af det næste års tid skal bestyrelsen selvfølgelig følge byggeriet af færgen.

Vi skal finde ud af noget med busforbindelse, fra færgen i  Rudkøbing til  Svendborg.

Vi skal sammen med management firmaet have udarbejdet sejlplaner og billetterings systemer.

Undervejs skal vi sikre os, at færgelejerne bliver som ønsket.

Og så skal vi selvfølgelig have færgen sat i fart.


En stor tak til vores samarbejdspartnere og ikke mindst til vores 1642 aktionærer.

Uden jer var det aldrig blevet til noget.


ÆrøXpressens bestyrelse ønsker hermed alle en glædelig jul.

Nyhed 03.11.2018:

Sidste nye billeder fra færgebyggeriet i Riga


Der kan køres med pilen for at se alle billeder.

Nyhed 02.10.2018:  Nye billeder af færge byggeriet i Riga.

Nyhed 07.09.2018:

Byggeriet af Ærøxpressen er begyndt i RIGA.

Færgen forventes slæbt til færdigbygning på Hvide Sande Værft i foråret 2019.

Dokument for bekræftelse af kølelægningen pr. 3.september

Aktieemission nr. 2 er afsluttet 3.september 2018.

Aktieemissionen indbragte 1.295.000 kr.

Ialt har selskabet 1492 aktionærer fordelt på 14 lande og ca. 200 postnr. i Danmark.

Stor tak til de mange, som har bidraget.


Nyhed den 25.06.2018

ÆrøXpressens bestyrelse har vedtaget, at navnet på vores nye færge bliver "ÆrøXpressen", og den bliver selvfølgelig hjemmehørende i Marstal.

PRESSEMEDDELELSE 21.06.2018


ÆrøXpressen A/S bekræfter ordre på hurtigfærge fra Hvide Sande Shipyard A/S

Bestyrelsen for ÆrøXpressen A/S har nu løftet finansieringsforbeholdet i nybygningskontrakten med Hvide Sande Shipyard A/S, som blev indgået d. 8. maj.


Dette betyder, at den ny hurtigfærge til ruten Marstal-Rudkøbing bliver realiseret !

Byggeriet sættes i gang omgående, med forventet levering i efteråret, 2019.

Finansieringen af færgen og tilhørende landfaciliteter er hovedsagelig fremskaffet ved lån gennem Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkøbing Landbobank, og ved tegning af mere end 1.300 folkeaktier fra investorer i ind- og udland.

Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Ærøxpressens ÅRSRAPORT 3.dec. 2016-31.dec. 2017


Meddelelse 04. april 2018

ÆrøXpressen har indkaldt til den ordinære generalforsamling,

Lørdag d 21. april kl. 14.30 i Ærøhallen - via mail.

 

Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.

Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mappen "Uønsket Mail",

Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via info@aeroexpressen.dk


Med venlig hilsen

BESTYRELSEN


PRESSEMEDDELELSE 10.marts 2018

ÆrøXpressen A/S afholdt i går aftes (d. 9. marts) ekstraordinær generalforsamling på Marstal Navigationsskole, med kun et formål:


Bestyrelsen bemyndiges af Generalforsamlingen til at indgå bindende aftale med A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri / Hvide Sande Shipyard, Steel Service omkring levering af en enkeltskrogs-færge.


Den skriftlige afstemning resulterede i et Ja til at lade Bestyrelsen gå videre.

Fordelingen af de i alt 6.348.000 kr. der var repræsenteret blev:


7.000 kr. nej til at tegne kontrakt med Hvide Sande værft. 11.000 kr. blanke stemmesedler. Stemmesedler med 6.330.000 kr. for at indgå bindende aftale med værftet.


Udfaldet af afstemningen viser at ca. 1 promille af den fremmødte aktiekapital er neutral eller imod forslaget fra Bestyrelsen.

Inden at en bindende aftale kan blive underskrevet skal andre aftaler være på plads, herunder aftalen med Langeland Kommune, om at anløbe Rudkøbing havn og færgeleje-anlæg.

Bestyrelsen arbejder nu styrket videre med de sidste udfordringer, med henblik på at få den ny hybridfærge i fart til forsommeren, 2019 - som planlagt.


Med venlig hilsen

BestyrelsenMeddelelse 21. februar 2018

ÆrøXpressen har indkaldt til generalforsamling via mail. 


Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.


Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mapper som "Uønsket Mail", "Promoveringer", "Sociale medier".

Årsagen er, at folks spamfiltre er indstillet meget forskelligt ,og det kan vi ikke gøre noget ved fra afsenderside, og derfor fanges sådanne "massemails" nogen gange i andre mapper end Indbakken.


Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via info@aeroexpressen.dk


19.01.2018


PRESSE MEDDELELSE fra Bestyrelsen for 'ÆrøXpressen A/S'


Aktieemissionens resultat

Aktieemissionen er som bekendt afsluttet, og bestyrelsen har nu de endelige tal fra advokaten.

Der er tegnet, og indbetalt, aktier for kr. 7.016.000,00 - fordelt på 1246 aktionærer, 200 danske postnumre, og 9 lande.

Derudover er der chancer for at få aktionærer fra diverse kontrahenter i form af det værft, der skal bygge færgen samt evt. underleverandører, endvidere har vi fået vished for, at den operatør som vi ønsker skal drifte færgen vil træde til med et større beløb til aktietegning.


Det bliver ikke nødvendigt med en emission mere, idet den kapital, der indbetales senere kan ske ved en eller flere kapitalforhøjelser.

Den sidste del af den samlede finansiering på i alt 55 mio. kr. opnås dels ved yderligere kapitalforhøjelse fra store enkeltaktionærer eller fra fonde, pengeinstitutter og / eller i yderste konsekvens ved optagelse af ansvarlig låne kapital fra større aktionærer.

Selskabet havde i forvejen en kapital fra stiftelsen af selskabet i i december 2016 på 775.000 kr.

Ved en kapitaltudvielse / aktietudvielse i efteråret 2107 kom der 1.750.000,- kr. fra 1/4-million-emissionen.

Og den netop overståede aktieemission 7.016.000 kr.


Bestyrelsen er ovenud tilfreds med den meget store opbakning til aktieemissionen - og tusind tak for det.

Der arbejdes koncentreret med 2 værfter, som er blevet 'lettere at få i tale', efter at selskabet råder over den nødvendige kapital til bygning af færgen.


Begge værfter er i spil med hver deres bud på det rigtige fartøj til ruten, set i forhold til pris, overfartstid m.m.

Det er fortsat bestyrelsens plan, at færgen kan sættes i fart i forsommeren 2019.

Tak til alle aktionærer !


De bedste hilsner,

Bestyrelsen,

ÆrøXpressen A/S


Copyright @ All Rights Reserved

Senest opdateret:

2018.01.21


Ærøxpressen

Ærøexpressen

Ærø Xpressen

Ærø Expressen

aeroexpressen

aeroeexpressen

aeroe xpressen

aeroe expressen

Ærøfærgerne

Færgefart

Ærø

Marstal

Rudkøbing

færgerute

...