Forside

ÆrøXpressen

Nye 3D billeder af ÆrøXpressen

 

Nyhed den 25.06.2018

ÆrøXpressens bestyrelse har vedtaget, at navnet på vores nye færge bliver "ÆrøXpressen", og den bliver selvfølgelig hjemmehørende i Marstal.

PRESSEMEDDELELSE 21.06.2018

 

ÆrøXpressen A/S bekræfter ordre på hurtigfærge fra Hvide Sande Shipyard A/S

Bestyrelsen for ÆrøXpressen A/S har nu løftet finansieringsforbeholdet i nybygningskontrakten med Hvide Sande Shipyard A/S, som blev indgået d. 8. maj.

 

Dette betyder, at den ny hurtigfærge til ruten Marstal-Rudkøbing bliver realiseret !

Byggeriet sættes i gang omgående, med forventet levering i efteråret, 2019.

Finansieringen af færgen og tilhørende landfaciliteter er hovedsagelig fremskaffet ved lån gennem Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkøbing Landbobank, og ved tegning af mere end 1.250 folkeaktier fra investorer i ind- og udland.

 

Den nye aktieemission, der blev startet i starten af denne måned fortsætter for fuld styrke.

Bestyrelsen opfordrer til at tegne aktier i ÆrøXpressen A/S for at styrke selskabets likviditet.

 

Herunder finder I tegningsblanketen, som skal benyttes ved tegning af aktier.

 

Ekstra mulighed for aktie tegning

se følgeskrivelse og tegningsblanket herunder

Er der problemer med udskrift af dokumenterne, kontakt 23340681 eller 51325369

Referat fra den ordinære generalforsamling 2018

Ærøxpressens ÅRSRAPORT 3.dec. 2016-31.dec. 2017

 

Meddelelse 04. april 2018

ÆrøXpressen har indkaldt til den ordinære generalforsamling,

Lørdag d 21. april kl. 14.30 i Ærøhallen - via mail.

Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.

Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mappen "Uønsket Mail",

Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via info@aeroexpressen.dk

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

PRESSEMEDDELELSE 10.marts 2018

ÆrøXpressen A/S afholdt i går aftes (d. 9. marts) ekstraordinær generalforsamling på Marstal Navigationsskole, med kun et formål:

 

Bestyrelsen bemyndiges af Generalforsamlingen til at indgå bindende aftale med A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri / Hvide Sande Shipyard, Steel Service omkring levering af en enkeltskrogs-færge.

 

Den skriftlige afstemning resulterede i et Ja til at lade Bestyrelsen gå videre.

Fordelingen af de i alt 6.348.000 kr. der var repræsenteret blev:

 

7.000 kr. nej til at tegne kontrakt med Hvide Sande værft. 11.000 kr. blanke stemmesedler. Stemmesedler med 6.330.000 kr. for at indgå bindende aftale med værftet.

 

Udfaldet af afstemningen viser at ca. 1 promille af den fremmødte aktiekapital er neutral eller imod forslaget fra Bestyrelsen.

Inden at en bindende aftale kan blive underskrevet skal andre aftaler være på plads, herunder aftalen med Langeland Kommune, om at anløbe Rudkøbing havn og færgeleje-anlæg.

Bestyrelsen arbejder nu styrket videre med de sidste udfordringer, med henblik på at få den ny hybridfærge i fart til forsommeren, 2019 - som planlagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Meddelelse 21. februar 2018

ÆrøXpressen har indkaldt til generalforsamling via mail.

 

Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mapper som "Uønsket Mail", "Promoveringer", "Sociale medier".

Årsagen er, at folks spamfiltre er indstillet meget forskelligt ,og det kan vi ikke gøre noget ved fra afsenderside, og derfor fanges sådanne "massemails" nogen gange i andre mapper end Indbakken.

 

Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via info@aeroexpressen.dk

 

19.01.2018

 

PRESSE MEDDELELSE fra Bestyrelsen for 'ÆrøXpressen A/S'

 

Aktieemissionens resultat

Aktieemissionen er som bekendt afsluttet, og bestyrelsen har nu de endelige tal fra advokaten.

Der er tegnet, og indbetalt, aktier for kr. 7.016.000,00 - fordelt på 1246 aktionærer, 200 danske postnumre, og 9 lande.

Derudover er der chancer for at få aktionærer fra diverse kontrahenter i form af det værft, der skal bygge færgen samt evt. underleverandører, endvidere har vi fået vished for, at den operatør som vi ønsker skal drifte færgen vil træde til med et større beløb til aktietegning.

 

Det bliver ikke nødvendigt med en emission mere, idet den kapital, der indbetales senere kan ske ved en eller flere kapitalforhøjelser.

Den sidste del af den samlede finansiering på i alt 55 mio. kr. opnås dels ved yderligere kapitalforhøjelse fra store enkeltaktionærer eller fra fonde, pengeinstitutter og / eller i yderste konsekvens ved optagelse af ansvarlig låne kapital fra større aktionærer.

Selskabet havde i forvejen en kapital fra stiftelsen af selskabet i i december 2016 på 775.000 kr.

Ved en kapitaltudvielse / aktietudvielse i efteråret 2107 kom der 1.750.000,- kr. fra 1/4-million-emissionen.

Og den netop overståede aktieemission 7.016.000 kr.

 

Bestyrelsen er ovenud tilfreds med den meget store opbakning til aktieemissionen - og tusind tak for det.

Der arbejdes koncentreret med 2 værfter, som er blevet 'lettere at få i tale', efter at selskabet råder over den nødvendige kapital til bygning af færgen.

 

Begge værfter er i spil med hver deres bud på det rigtige fartøj til ruten, set i forhold til pris, overfartstid m.m.

Det er fortsat bestyrelsens plan, at færgen kan sættes i fart i forsommeren 2019.

Tak til alle aktionærer !

 

De bedste hilsner,

Bestyrelsen,

ÆrøXpressen A/S

 

Senest opdateret:

2018.01.21

Copyright @ All Rights Reserved

 

Ærøxpressen

Ærøexpressen

Ærø Xpressen

Ærø Expressen

aeroexpressen

aeroeexpressen

aeroe xpressen

aeroe expressen

Ærøfærgerne

Færgefart

Ærø

Marstal

Rudkøbing

færgerute

...