Forside

19.01.2018

 

PRESSE MEDDELELSE fra Bestyrelsen for 'ÆrøXpressen A/S'

 

Aktieemissionens resultat

Aktieemissionen er som bekendt afsluttet, og bestyrelsen har nu de endelige tal fra advokaten.

Der er tegnet, og indbetalt, aktier for kr. 7.016.000,00 - fordelt på 1246 aktionærer, 200 danske postnumre, og 9 lande.

Derudover er der chancer for at få aktionærer fra diverse kontrahenter i form af det værft, der skal bygge færgen samt evt. underleverandører, endvidere har vi fået vished for, at den operatør som vi ønsker skal drifte færgen vil træde til med et større beløb til aktietegning.

 

Det bliver ikke nødvendigt med en emission mere, idet den kapital, der indbetales senere kan ske ved en eller flere kapitalforhøjelser.

Den sidste del af den samlede finansiering på i alt 55 mio. kr. opnås dels ved yderligere kapitalforhøjelse fra store enkeltaktionærer eller fra fonde, pengeinstitutter og / eller i yderste konsekvens ved optagelse af ansvarlig låne kapital fra større aktionærer.

Selskabet havde i forvejen en kapital fra stiftelsen af selskabet i i december 2016 på 775.000 kr.

Ved en kapitaltudvielse / aktietudvielse i efteråret 2107 kom der 1.750.000,- kr. fra 1/4-million-emissionen.

Og den netop overståede aktieemission 7.016.000 kr.

 

Bestyrelsen er ovenud tilfreds med den meget store opbakning til aktieemissionen - og tusind tak for det.

Der arbejdes koncentreret med 2 værfter, som er blevet 'lettere at få i tale', efter at selskabet råder over den nødvendige kapital til bygning af færgen.

 

Begge værfter er i spil med hver deres bud på det rigtige fartøj til ruten, set i forhold til pris, overfartstid m.m.

Det er fortsat bestyrelsens plan, at færgen kan sættes i fart i forsommeren 2019.

Tak til alle aktionærer !

 

De bedste hilsner,

Bestyrelsen,

ÆrøXpressen A/S

 

ÆrøXpressen

Overfartstid: 40 minutter

Meddelelse 21. februar 2018

ÆrøXpressen har indkaldt til generalforsamling via mail.

 

Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Dersom du som aktionær ikke har fået indkaldelsen, så se venligst i mapper som "Uønsket Mail", "Promoveringer", "Sociale medier".

Årsagen er, at folks spamfiltre er indstillet meget forskelligt ,og det kan vi ikke gøre noget ved fra afsenderside, og derfor fanges sådanne "massemails" nogen gange i andre mapper end Indbakken.

 

Hvis du slet ikke kan finde din indkaldelse, så kontakt os via info@aeroexpressen.dk

 

Pressemeddelelse 5. februar 2018

 

ÆrøXpressen A/S har indgået et Letter of Intent (hensigtserklæring) med Hvide Sande Shipyard A/S

 

Bestyrelsen for ÆrøXpressen A/S har hermed den glæde at kunne meddele, at 14 måneder efter

stiftelsen af ÆrøXpressen A/S, er der underskrevet en hensigtserklæring (Letter of Intent) mellem

Hvide Sande Shipyard A/S og ÆrøXpressen A/S om bygning af en ny bil- og passagerfærge til

sejlads mellem Rudkøbing og Marstal.

 

Aftalen baner vejen for en endelig byggekontrakt, der forventes indgået snarest.

 

Færgen, der er konstrueret som en enkeltskrogs-færge med plads til ca. 200 passagerer og godt 30 biler, forventes indsat på ruten i forsommeren 2019.

 

ÆrøXpressen fortsætter nu samarbejdet med de to berørte kommuner omkring etablering/

tilpasning af færgelejer, og arbejder hen imod en endelig aftale med driftsselskabet og andre

relevante samarbejdspartnere.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

NB: Du kan "rulle" ned over 14 3-D fotos af designet vha. "rullebaren" til højre

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

herunder seneste nyt!

HVEM SIDDER I BESTYRELSEN?

 

PRESSEMEDDELSE offentliggjort den 10. november 2017

 

NYT fra Ærøxpressen om Aktieemission

Private kan blive en del af Ærøs nye hybridfærge

Private har nu mulighed for at blive medejer af en færge og støtte den grønne omstilling og udviklingen på Ærø. Med tilsagn om finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkøbing Landbobank i ryggen åbner den kommende hybridfærge mellem Marstal og Rudkøbing op for folkeaktier.

ÆrøXpressen A/S har som formål at starte en ny færgerute imellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland.

Færgen vil blive en nybygget katamaranfærge med hybriddrift, som over de næste år omlægges til ren eldrift af hensyn til miljøet. Færgen forventes i drift i foråret 2019.

Overfartstiden mellem de to havne bliver ca. 40 minutter, hvilket er væsentlig hurtigere end de nuværende færger til Ærø.

”Færgens berettigelse ligger i det faktum, at de nuværende færger til Ærø har svære kapacitetsproblemer, samt at overførselstal for både biler og passagerer er steget kraftigt efter indførelse af det såkaldte ”Landevejsprincip”, som har betydet stærkt nedsatte billetpriser på alle danske øfærger,” siger Søren Vestergaard fra ÆrøXpressen.

Projektet har nu fået tilsagn om finansiering i niveauet 40 mio. kr. fra Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkjøbing Landbobank.

”ÆrøXpressen er et spændende projekt. Hybridfærgen vil betyde væsentlige CO2-besparelser i forhold til almindelig færgedrift, ligesom hybridfærgen vil mindske støjgener og partikeludledning. Vi er glade for at kunne bidrage til, at den nye grønne Ærø-færge kan realiseres og bidrage til udbredelsen af hybridfærger til de danske øer,” siger Steen Olesen, erhvervskundechef fra Danmarks Grønne Investeringsfond.

Den samlede pris for anskaffelse og opstart af færgen forventes at være ca 55 mio. kr. Resten af kapitalen skal skaffes gennem aktiekapital, og eventuelt også Ansvarlig Lånekapital, og derfor åbner ÆrøXpressen nu op for salg af folkeaktier. De nye aktier vil blive fuldstændig ligestillet med den nuværende aktiekapital.

Aktiernes nominelle størrelse er 1.000 kr, og i princippet er der ingen øvre grænse for den enkelte investor. Hele emissionen har til formål at tilvejebringe 7.4 mio. i aktiekapital. Derudover vil der være mulighed for at stille højtforrentet Ansvarlig Lånekapital til rådighed

Aktieemissionen løber frem til 2/1 2018

Overfor investorer i folkeaktier kan det være på sin plads at understrege, at aktierne ikke er en gave til selskabet, men en frit omsættelig del af selskabets aktiver, og også at slå helt fast, at man som aktieinvestor ikke hæfter for andet end de penge, man køber aktier for.

ÆrøXpressen vil blive drevet kommercielt af Danske Færger A/S, som står inde for en fuldt professionel drift og markedsføring. Der forhandles i øjeblikket med flere værfter om nybygningskontrakten. Med finansieringstilsagnet i ryggen er ÆrøXpressen nu klar til at indgå en aftale med rette værft.

Se mere på denne side under rubrikken aktietegning.

PRESSEMEDDELELSE offentliggjort den 9. november 2017:

 

Ny hybridfærge til Ærø kan snart realiseres

 

ÆrøXpressen er et skridt nærmere sit mål om en grøn færgerute mellem Marstal og Rudkøbing i 2019. Danmarks Grønne Investeringsfond har sammen med Ringkjøbing Landbobank givet tilsagn om finansiering på omkring 40 mio. kr.

 

Inden længe kan en grøn færgerute mellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland blive en realitet. Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkjøbing Landbobank har netop givet tilsagn om finansiering for omkring 20 mio. kr. hver til den kommende hybridfærge på ruten. ÆrøXpressen, der står bag færgen, forventer drift i foråret 2019 allerede.

 

Færgen vil blive en nybygget katamaranfærge med hybriddrift, hvor der sejles på el i havnenære arealer. 25 procent af den samlede sejltid vil ske på el, og det svarer til en årlig CO2-besparelse på omkring 333 tons. Over de kommende ti år vil færgen gradvist blive 100 procent eldrevet. Derudover reducerer hybridfærgen støjgener og udledning af NOx og partikler.

 

Hos både Danmarks Grønne Investeringsfond og Ringkjøbing Lanbobank er man glade for at kunne bidrage til udbredelsen af grønnere færger.

 

”ÆrøXpressen bliver et godt bidrag til den danske flåde af grønne færger. Der er stort potentiale for grøn omstilling i den danske maritime sektor, og vi er glade for at kunne bidrage til, at den nye Ærø-færge realiseres,” siger Michael Zöllner, erhvervskundedirektør i Danmarks Grønne Investeringsfond.

 

”Vi er glade for at deltage i finansieringen af ÆrøXpressen, både på grund af den grønne effekt og den positive indvirkning på lokalområdet, som færgen vil medføre,” siger Kim Vestergaard, erhvervschef i Ringkjøbing Landbobank.

Med tilsagn om finansieringen på plads kan ÆrøXpressen nu igangsætte de næste skridt mod en endelig realisering af færgeprojektet. Det er særligt at rejse den resterende kapital gennem aktier til privatpersoner. Her skal rejses 7,4 mio. kr. i aktiekapital.

 

”Den kommende færge får stor betydning for Ærøs udvikling. De nuværende færger er presset på kapaciteten, og overførselstal for både biler og passagerer er steget kraftigt efter indførelse af ”Landevejsprincippet”, som har fået billetpriserne på alle danske øfærger til at falde,” siger Søren Vestergaard fra ÆrøXpressen.

Planen er, at færgen skal drives kommercielt af Danske Færger A/S, og der forhandles i øjeblikket med flere værfter om nybygningskontrakten.

 

Om hybridfærgen

 

Hybridfærgen skal sejle på el i havnenære områder, hvilket direkte medfører en dieselreduktion på ca. 25 procent i forhold til almindelig færgedrift. Ladestationer til færgens batterikapacitet bliver installeret på kajen ved begge havneanløb.

 

Strømforsyningen i Marstal allokeres fra forsyningsnettet på Ærø, som modtager lokal vindmøllestrøm.

Rådgivende ingeniør på projektet har beregnet en årlig CO2 besparelse på ca. 333 tons ved 25 procent eldrift, og har samtidig påpeget væsentlige positive miljøpåvirkninger som reduceret støj, NOx og partikeludledning.

 

For yderligere information, kontakt:

 

ÆrøXpressen

Søren Vestergaard

soren@aeroexpressen.dk / 51 32 53 69

 

Danmarks Grønne Investeringsfond

Senior kommunikationsrådgiver Linea Søgaard-Lidell

lsl@gronfond.dk / 22 13 58 55

 

 

22-12-2017

 

PRESSE MEDDELELSE fra Bestyrelsen for 'ÆrøXpressen A/S'

 

Status på Aktieemission

 

Aktieemissionen i ÆrøXpressen A/S kører planmæssigt, og bestyrelsen er fortrøstningsfuld med hensyn til at nå målet med en aktiekapital på 7,4 mill. kr. inden d. 2. januar, 2018.

 

Vi er dog ikke i mål endnu, og for at det skal lykkes, opfordrer vi til en kraftig slutspurt -

altså til at sende tegningsblanketter, inden deadline d. 2. januar (www.aeroexpressen.dk).

 

Aktionærkredsen tæller nu over 700 personer og firmaer, fordelt på 7 lande og 114 forskellige postnumre i Danmark. Men der mangler ca. 2 mill kr., som vi håber at få ind i løbet af de næste 12 dage.

 

Bestyrelsen ønsker nuværende og kommende aktionærer en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

 

Med venlig hilsen,

 

Bestyrelsen for

ÆrøXpressen A/S

 

 

 

Senest opdateret:

2018.01.21

Ærøxpressen

Ærøexpressen

Ærø Xpressen

Ærø Expressen

aeroexpressen

aeroeexpressen

aeroe xpressen

aeroe expressen

Ærøfærgerne

Færgefart

Ærø

Marstal

Rudkøbing

færgerute

...

Copyright @ All Rights Reserved