Beskyttelse af dine personlige oplysninger

ÆrøXpressen A/S, Databeskyttelsespolitik

Når du anvender en service udbudt af ÆrøXpressen A/S er vi nødt til at behandle nogle af dine personlige data. Beskyttelsen af dit privatliv og dine personlige informationer er vigtige for os. Derfor har vi udarbejdet en politik for, hvordan vi håndterer dine personlige data i overensstemmelse med de krav, der stilles retsligt og juridisk.

I dette dokument kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige data og information.

Databeskyttelsesrådgiver

Vi har udpeget en databeskyttesesrådgiver, som skal sikre, at dine personlige data indsamles og behandles korrekt. Har du spørgsmål med hensyn til indsamling, behandling og brug af dine personlige data, så har du altid mulighed for at kontakte ÆrøXpressens databeskyttelsesrådgiver

ÆrøXpressen A/S

Databeskyttelsesrådgiver

Havnepladsen 8, 5960 Marstal

CVR: 38240641

E-mail: [email protected]

ÆrøXpressen behandler dine personlige data med omhu. Vores medarbejdere er trænede i beskyttelse af data; de ved hvilke data, der skal indsamles, hvordan disse håndteres og opbevares og hvem, der har adgang til disse data.

Dine rettigheder som registreret i vores systemer

Du har ret til at modtage information om og ret til at få adgang til de personlige data, der omhandler dig selv. Procedurerne for at bekræfte din identitet er strikse og vi behøver bevis for, at du virkelig er den rigtige person inden vi kan oplyse dig om, hvilke data vi opbevarer og håndterer om dig.

Du har også ret til at få dine data slettet eller begrænse mulighederne for at behandle dine personlige data.

Du kan anvende enhver af ovenstående rettigheder ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktdata på vedkommende ses tidligere i dette dokument.

Den lovmæssige baggrund for at behandle dine data.

Vi behandler dine personlige data med baggrund i følgende legitime grunde:

Juridisk forpligtelse

Vi kan være forpligtede til henhold til love og regler at indsamle bestemte personlige informationer, så du som kunde kan begynde den rejse du har valgt.

Overholdelse af kontrakten

Vi behøver nogle personlige informationer for at sikre at vi opfylder den kontrakt, vi har med dig som kunde.

Berettiget interesse

Når ÆrøXpressen behandler dine personlige data af hensyn til ÆrøXpressens berettigede interesser vil vi overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine rettigheder i henhold til databeskyttelse og anden relevant lovgivning. Vores legitime forretningsinteresser tilsidesætter ikke dine interesser. ÆrøXpressen vil ikke bruge dine personlige data i forhold, hvor dine rettigheder og friheder tilsidesættes i forhold til vores legitime interesser, medmindre vi har dit samtykke eller det på anden måde er tilladt ved lov.

Samtykke

Efter aftale eller anmodning fra dig som kunde kan personlige data behandles til brug for levering af information, markedsføring og kommunikation med dig som led i vores forretningsmæssige kontakt med dig.

Hvis personoplysninger behandles på baggrund af en formel aftale med dig, har du retten til at annullere aftalen til enhver tid. Dette skal ske ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Hvornår indsamler vi dine data?

Vi indsamler dine personlige data, når du booker hos os, rejser med os, når du bruger vores hjemmeside og /eller når du ringer til os.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Vi indsamler kun de data, som vi lovligt har tilladelse til. Afhængigt af det konkrete tilfælde kan dette omfatte følgende data:


 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Bilens registreringsnummer
 • Pas detaljer
 • Enhver information der omhandler behov for special omsorg eller assistance
 • Service og produkter du har købt
 • Data om, hvordan du anvender vores hjemmeside
 • Tekniske data omhandlende men ikke begrænset til din IP adresse, detaljer om den browser du anvender, længden af den tid du har brugt på vores hjemmeside, etc.
 • Personlige data som du slår op på vores hjemmeside
 • CV og ansøgninger
 • Andre data som du forsyner os med f.eks. via markedsundersøgelser 

Hvorfor og hvordan bruger vi dine personlige data?

Vi bruger dine oplysninger til at:

 • Udføre reservationen og yderligere forenkle bookingprocessen, når du booker igen.
 • Detaljer om dit pas kan være nødvendigt for at bekræfte din identitet.
 • Dit telefonnummer er nødvendigt, så vi hurtigt kan kontakte dig i tilfælde af ændringer i din reservation.
 • Behandle økonomisk transaktioner for at muliggøre dit køb af vores produkter og tjenester.
 • Gøre det muligt for os at overholde kontraktlige forpligtelser.
 • Overvåge, analysere, personalisere og forbedre brugen og indholdet af vores websteder og onlinetjenester.
 • Sende dig information om vores produkter og tjenester inklusive marketingkommunikation og via e-mail, SMS, nyhedsbreve eller andre former for kommunikation.
 • Analyse effektiviteten af ​​vores reklame.
 • Registre kommunikation.
 • Besvare eventuelle forespørgsler eller klager.
 • Administrere vores forretning.
 • Overholde de juridiske forpligtelser.
 • Vi bruger de indsamlede oplysninger til at indsamle statistik, vi vil måske bede dig om at deltage i markedsundersøgelser og vi bruger de indsamlede oplysninger til at analysere og forbedre vores produkter og tjenester. Vores mål i dette tilfælde er at tilbyde vores kunder produkter og tjenester, der imødekommer deres behov og interesse.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Når du booker en billet hos ÆrøXpressen, anvender vi sikker serversoftware, som krypterer alle de oplysninger, du indtaster, før de sendes til os. Denne kryptering sikrer, at informationerne er passende beskyttet mod uautoriseret indtrængen.

ÆrøXpressen tager en proaktiv rolle for at sikre, at privatlivets fred er integreret i enhver proces og procedure omhandlende dine data.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Generelt findes der et eksisterende kundeforhold til ÆrøXpressen i 3 år fra den sidste rejsedato (afrejsedato). De personlige oplysninger i reservationsoplysningerne opbevares i den periode, der svarer til det tidspunkt, hvor vi kan blive mødt med krav fra kunden.

Hvornår sletter vi dine data?

Som princip sletter vi dine personlige data, når formålet med at indsamle dine data er nået og derfor ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. I tilfælde af vi har en juridisk eller kontraktlig forpligtelse til at beholde dine data, sletter vi dem først, når en sådan juridisk eller kontraktlig forpligtelse ophører.

Sikkerhed ombord på vores færge

Efter en grundig undersøgelse kan navnene på uønskede passagerer placeres på en intern liste hos ÆrøXpressen for at forhindre disse passagerer i at booke og rejse med os, hvis skibsføreren har grund til at tro, at passagererne udgør en sikkerhedsrisiko i overensstemmelse med regler og betingelser, der gælder for rejsen.

Passagerer anses for at udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de tidligere på ÆrøXpressen har truet sikkerheden for sig selv, skibet, besætningen eller andre passagerer, eller hvis deres opførsel har været upassende, eller hvis de ikke har overholdt sikkerhedsforskrifterne eller kravene.

ÆrøXpressen vil informere passageren om registreringen og registrere de nødvendige personlige oplysninger om forbudte passagerer for at forhindre passagerer, der anses for en sikkerhedsrisiko i at booke ture på vores færge i en defineret periode. Oplysningerne opbevares ikke længere end nødvendigt.

Deling af personlige data med tredjepart

Personlige data vil blive delt internt i ÆrøXpressen A/S af ​​praktiske grunde. Vi har interne politikker og aftaler for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau uanset hvor i ÆrøXpressen dine data er placeret.

Vi overfører ikke personligt identificerbare oplysninger om vores besøgende eller kunder til en tredjepart, undtagen i følgende tilfælde:


 • Hvis vi er lovligt forpligtet til at gøre det f.eks. til politi og toldvæsen. I disse tilfælde deler vi kun disse data, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 1. Der skal indsendes en skriftlig forespørgsel.
 2. Det relevante retsgrundlag for at indhente dataene skal anføres.
 3. Der skal foreligge en formel anmodning om, at de personlige data skal gives.


 • Tjenesteudbydere og rådgivere, som vi bruger til at levere visse tjenester, såsom hoteller og aktivitetsudbydere, der arbejder sammen med os for at levere den service og ydelse du har bestilt. I sådanne tilfælde vil leverandørerne være individuelle datakontrollere og have deres egen databeskyttelsespolitik i henhold til lovgivningen.
 • ÆrøXpressen kan i helt specifikke tilfælde indsamle statistikker om vores kunder, salg, trafikmønstre og relaterede webstedsoplysninger til tredjepartspartnere uden at den enkelte kunde kan identificeres.
 • Derudover kan ÆrøXpressen A/S give oplysninger om vores kunder til tredjepart, der leverer tjenester eller funktioner på vores vegne, f.eks. betalingskortbehandling.

Enhver sådan deling vil være i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og kun til pålidelige tredjeparter.

Vi stræber altid efter tydeligt at informere dig om brugen og mulig videregivelse af dine oplysninger, når sådanne oplysninger er modtaget. Hvis det ikke er praktisk at gøre det når vi indsamler nødvendige data, vil vi informere dig så hurtigt som muligt, medmindre der er et legitimt grundlag for ikke at gøre det. F.eks. Hvor det er nødvendigt for forebyggelse eller afsløring af en forbrydelse, eller hvor andet er tilladt ved lov.

Aftaler om behandling af data

ÆrøXpressen A/S kan have kontraktlige aftaler med forskellige partnerfirmaer om håndtering af personoplysninger. Disse virksomheder vil være kontraktmæssigt forpligtet til at anvende dine data i henhold til de samme høje databeskyttelsesprincipper som ÆrøXpressen anvender. Overholdelse af databeskyttelsesloven er en selvfølge. For eksempel vil vi i en sådan kontrakt specificere den tilsigtede brug af de personlige oplysninger såvel som sikkerhedskravene til opbevaring og adgang og kravet om at slette dataene.

Kontrollen med og over disse data forbliver i alle tilfælde hos ÆrøXpressen A/S.


Data behandlet uden for EU

Alle personoplysninger behandles i EU og beskyttes derfor under GDPR. Hvis der i enkelte tilfælde skal behandles data udenfor EU, sikrer ÆrøXpressen A/S, at det angivne land, selvom det ikke reguleres af GDPR, detaljeret følger de regler, der er nedfældet i GDPR med hensyn til indsamling, opbevaring og brug af dine personlige data.


Indsamling og behandling af data, når du anvender vores hjemmeside

Cookies og analytiske værktøjer

Det er vigtigt for os, at vores hjemmeside er brugervenlig. Af den grund bruger vi cookies og analyseværktøjer til at aktivere visse funktioner på vores hjemmeside, f.eks.

• Forøge den hastighed, som hjemmesiden sider indlæses med

• Lære mere om din brugsadfærd for at gøre det muligt for os konstant at forbedre vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, hvor dine personlige oplysninger kan gemmes i en begrænset eller ubegrænset tid af din browser. De cookies, vi bruger, installerer eller starter ikke nogen programmer eller andre applikationer på din computer. De beskadiger ikke din enhed på nogen måde.

Du kan forhindre lagring af cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser, men brugen af ​​vores websted kan muligvis blive begrænset. Du kan også slette tekstoplysninger, der allerede er gemt.


Logfiler

Ved hver adgang til vores hjemmeside sendes information til vores server via den respektive internetbrowser på din respektive terminal og gemmes midlertidigt i logfiler. De poster, der er gemt indtil automatisk sletning, indeholder følgende data: dato og tidspunkt for hentning, navn på den ønskede side, IP-adresse på den computer du bruger, mængde data overført, indlæsningstid samt produkt- og versionoplysninger om den pågældende browser, og navnet på dennes adgangsudbyder.

Det retlige grundlag for behandling af IP-adressen er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. Vores legitime interesse at sikre en jævn forbindelsesopsætning, nem brug af vores websteder og evaluering af systemsikkerhed og stabilitet.

En direkte slutning til din identitet er ikke mulig på grundlag af informationen og vil ikke blive anvendt af os.

Dataene gemmes og slettes automatisk efter ovennævnte formål. Sletningsperioden afhænger af kravet om, hvor længe det er nødvendigt at gemme disse data.


Kontaktformular, e-mail-forespørgsler

Hvis du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular, der findes på vores hjemmeside, vil vi indsamle og gemme dine oplysninger med det formål at svare på din henvendelse og eventuelle opfølgende spørgsmål.


Betalinger online

Når du betaler online, overføres du til en sikker webside, hvor du tilføjer dine betalingskortoplysninger.

Alle betalinger behandles af vores betroede partnerplatforme og valideres i henhold til de højeste standarder for sikring og beskyttelse af kortdata. Vi behandler eller gemmer ingen betalingskortoplysninger i ÆrøXpressen A/S. Men hvis du har spørgsmål om behandlingen af ​​dine betalingskortoplysninger, bedes du kontakte ÆrøXpressen A/S, så kontakter vi vores betalingspartnere.


Eksterne links / links til andre sider

Vores websteder kan indeholde links til eller fra et antal tredjepartswebsteder. ÆrøXpressen A/S kontrollerer eller drifter på ingen måde tredjepartswebsteder. ÆrøXpressen A/S er ikke ansvarlig for privatlivspraksis, indhold, politikker eller handlinger fra tredjepartswebsteder. Vores fortrolighedspolitik gælder kun generelle oplysninger, der behandles af vores websteder, i henhold til oplysninger indsamlet på vores websteder. Brug af oplysninger, du måtte give til tredjepart på tredjepartswebsteder, eller som sådanne parter ellers kan indsamle på andre websteder, er ikke underlagt vores privatlivspolitik.


Sociale netværk

Medie-plug-on til netværk som Facebook, Instagram eller tjenester med brugergenereret indholdsfunktioner kan integreres i på vores hjemmeside. Hvor vores hjemmeside indeholder et plug-in til et socialt netværkswebsted, er disse tydeligt markeret (f.eks. Med en Facebook-knap), hvis du vælger at klikke på en af ​​disse knapper eller links, tilsluttes din browser direkte til det pågældende sociale netværk. Dette andet websteds privatlivspolitik gælder for alle personlige oplysninger, du giver til dette websted. Hvis du ikke ønsker, at det sociale netværk skal indsamle oplysningerne om dig, skal du gennemgå fortrolighedspolitikken for det relevante sociale netværk og / eller logge ud af det relevante sociale netværk, før du besøger vores hjemmeside.


Brug af video og CCTV på vores færge

Vi bruger video og CCTV (lukket TV kredsløb) på visse områder af færgen, f.eks. på dækket med henblik på sikkerhed. Vi sikrer, at ”live feeds” fra kameraer og optagede billeder kun ses af godkendte medarbejdere, hvis rolle kræver, at de har adgang til sådanne data. Vi udfører ikke skjult overvågning eller overvågning.


Retten til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personlige data. Kontakt gerne først vores databeskyttelsesansvarlig for at give os en mulighed for at forbedre os.


Ændringer i vores beskyttelse af personlige oplysninger

Vi opdaterer regelmæssigt vores politik for at tackle nye problemer eller for at afspejle ændringer på vores hjemmeside. Se regelmæssigt denne privatlivsmeddelelse. Revisioner træder i kraft straks efter meddelelse herom. Den seneste version findes altid på denne side. Al brug af vores hjemmeside eller tjenester af dig efter en sådan meddelelse skal betragtes som accept fra dig af en sådan revision.


Denne privatlivspolitik er sidst opdateret september 2019.

ÆrøXpressen A/S, Havnepladsen 8, 5960 Marstal, +45 7370 7800 , [email protected]